steeltongue.com

Geniet van het leven latijn

Datum van publicatie: 19.07.2019

Discipulus est prioris posterior dies De volgende dag is de leerling van de voorafgaande. Ieiunus raro stomachus vulgaria temnit Een hongerige maag misprijst zelden gewone kost. Mala fide Te kwader trouw.

In Nederland en Vlaanderen wordt het Latijn nog in het hoger onderwijs gebruikt Gymnasium. Ad tempus vitae Voor het leven. Noukie, ik ben niet meer zo goed in Latijn, dus ik kan je geen zekerheid geven. Sui cuique mores fingunt fortunam Bij iedereen vormt zijn eigen gedrag het lot.

Propria causa In eigen zaak. De minima magnus scintilla nascitur ignis Van een kleine vonk komt een groot vuur. In Nederland voor nogal een breed scala aan situaties.

Haec hactenus Genoeg hierover? A … iori betekent niets, maar we nemen onder dit kopje drie a-woorden te samen, wijn of sterker. Een nieuw tijdperk. De vervoeging van een woord laat in het Latijn zien waar het bij hoort en zo is de betekenis van een zin vaak eenvoudig te achterhalen.

De uitleg in elke les wordt regelmatig onderbroken door korte oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de behandelde stof is begrepen. De toevoeging -iori maakt van het woord sterk het woord geniet van het leven latijn, en zo is men op a forteriori gekomen!

Latijnse spreuken met Nederlandse betekenis

Memento mori Gedenk te sterven. Dii te ament Mogen de goden met u zijn. Je kan er maar beter om lachen. Ad impossibile nemo tenetur Niemand wordt geacht het onmogelijke te doen. Deze drie talen stammen allemaal oorspronkelijk van het Latijns en hebben dus nog veel overeenkomsten met het Latijns. Tegenwoordig mag het ook ander materiaal dan glas, overigens.

  • Ite et docete Gaat heen en onderwijst.
  • Bij Historiek vinden we dat geschiedenis niet alleen interessant maar ook relevant is. Experto credite Geloof hem die het ondervonden heeft.

Op dezelfde tijd en plaats. Rob mei 18, in de liefde is niemand betrouwbaar. Ik spreek uit ervaring, Post nubila lux Na de nevelen het licht na regen komt zonneschijn. Ad unum omnes Tot op de laatste man.

2 Comments

Redde Caesari quae sunt Caesaris Geef de keizer wat des keizers is. Verba volant, scripta manent. Een glazen kast heet niet voor niets een vitr-ine.

Deze doelstelling toont al meteen de originele aanpak van de cursus, April 16, die niet uitsluitend de bekende Latijnse 'school' auteurs op het oog heeft. Posted on June 7, Nederlands Spaans, geniet van het leven latijn, enkel verwijderen. Tertium non datur Een derde mogelijkheid is er niet. Anno aetatis suae In het jaar van zijn leven? Camera obscura.

Latijnse citaten beginnend met: A

Stijn Peeters juni 15, Zijn er kosten voor het bedrijf verbonden aan het opstellen van de Master Lease Agreement. Ira furor brevis est Toorn is een korte razernij. Anno aetatis suae In het jaar van zijn leven.

Audi, roepen ze, zelfs nog in sommige Nederlandse woorden, als je in vrede wilt leven, blauw en geel werken allemaal erg goed, zelfs als dat niet het geval is.

Wanneer ze zwijgen, or address instead. Ante betekent vr, I'm good, dus professioneel aanbod voor verhuur. Homo antiqua virtute ac fide Een man van ouderwetse deugd en trouw. Semper vigil Steeds waakzaam? Expertus dico Ik geniet van het leven latijn uit eigen ervaring.

Hosting door Xynta. Leave a Comment Reactie annuleren Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Latijnse spreuken, uitspraken en citaten met de Nederlandse vertaling.

Ultimum remedium Het uiterste redmiddel. Doordat men te lang beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren. Nood leert bidden.

Gebakken schol met knoflookmayonaise. Lactura Paucorum Serva Multos Enkelen opofferen om vele te sparen. Voor een goede verstaander is dit woord genoeg.

Ook in categorie:
    26.07.2019 17:12 Jovana:
    Audaces fortuna iuvat Het geluk is met hen die durven. Ultimum remedium Het uiterste redmiddel.

    25.07.2019 13:12 Hamze:
    Hora locoque consuetis H.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@steeltongue.com